Divno kraljevstvo jedno ima
kao da je sa druge planete,
smješteno je na obali rijeke Lima,
ali da ga vidi može samo dijete.

Odrasli ga ne vide od bijelog grada
koji je tu, već dugo raste da nam bude bolje.
To kraljevstvo je Kraljevstvo Bijelih Rada
po kome se i bijeli grad zove Bijelo Polje.

U to kraljevstvo - Kraljevstvo Bijelih Rada - 
ne dolaziš putem, Limom ili prugom koje ima,
već srcem i maštom i postaneš princem tada
u Bijelom Polju - princem stihova ili princezom rima.

Dovoljno je samo da zažmuriš i dušu otvoriš,
pa preko gora i mora, rijeka, planina - a iz tvog grada
pošalješ nam u pismu pjesmu koju kod kuće stvoriš
i na njemu adresa jedna: Kraljevstvo Bijelih Rada.
                                                                
Slobodan Zoran Obradović
REZULTATI
KONKURS
PROGRAM
PRINČEVI I
PRINCEZE